Wnuki Jozuego | spotkanie z Pawłem Smoleńskim

wnuki jozuego b iext53774951Gdzie: Manhattan, Gdańska Szkoła Artystyczna, Al. Grunwaldzka 82, II p.

Kiedy: 12 września, sobota

Godzina: 16:45

Brak miejsc!!!! OBOWIĄZYWAŁY ZAPISY

Oświadczenie

Paweł Smoleński po raz kolejny, w książce „Wnuki Jozuego”, imponuje bezstronnością i wnikliwością spostrzeżeń. Patrzy, słucha, zadaje pytania i próbuje opisać świat wymykający się łatwym ocenom. Świat, w którym uwikłani w historię Izraelczycy i Palestyńczycy tkwią w pułapce nienawiści, bez szansy na ucieczkę.

Po wyjściu z Egiptu, po czterdziestu latach tułaczki na pustyni, kiedy odeszło na tamten świat pokolenie malkontentów i niedowiarków, Pan kazał Mojżeszowi wejść na górę z łańcucha Abarim i pokazał mu kraj, który wybrał dla swojego ludu. Mojżesz był już stary, niedołężny i miał nigdy nie postawić stopy na ziemi Izraela. Ale zanim umarł, poprosił Boga, by wskazał jego następcę, który wprowadzi naród wybrany do ziemi obiecanej. Weź Jozuego, syna Nuna – odpowiedział mu Pan.

Na Zachodnim Brzegu biblijne opowieści sprzed tysięcy lat znaczą tyle samo, co doniesienia prasowe, są równie realne i aktualne. Dla coraz liczniejszych żydowskich osób słowa Księgi są podstawą roszczeń do tej ziemi. Ale co począć z arabskimi sąsiadami?

Zapraszamy do rozmowy o książce i wzbierającym fundamentalizmie po obu stronach izraelsko-palestyńskiego konfliktu.