Joanna Degler (Lisek)

j lisek kopenhaga 2000x1200Poezją żydowską zajmuję się od 1996 r., kiedy to w ramach pracy magisterskiej analizowała problematykę sacrum w twórczości Maurycego Szymla. Początkowo, zainspirowana publikacjami Eugenii Prokop-Janiec, koncentrowała się na poezji polsko-żydowskiej, jako na istotnym zjawisku w Polsce międzywojennej. Efektem tych zainteresowań jest opracowane hasło Maurycy Szymel w Polskim Słowniku Biograficznym oraz artykuły: „Dziadowie moi!” – O postaciach biblijnych w poezji Maurycego Szymla oraz Droga Maurycego Szymla do Mojsze Szimla.

 Więcej o autorce można przeczytać tutaj.


Drukuj   E-mail