Deklaracja dostępności

Spis treści:

 • Status pod względem zgodności
 • Procedura postępowania odwoławczego
 • Nowa Synagoga we Wrzeszczu
  o    Jak dotrzeć do Nowej Synagogi / Można do nas dojechać
  o    Informacje dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  o    Informacje dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu
  o    Parter
  o    Pierwsze piętro
 • Wstęp na imprezy

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Fundację Kultury Zbliżenia dnia 2022-07-08.

 •  Data publikacji strony internetowej: 2014-07-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-08

Fundacja Kultury Żydowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zblizeniafestiwal.org zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa spełnia wymagania określone dla podmiotów realizujących zadania publiczne określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526). Strona jest dostosowana do osób niedowidzących (kontrast i możliwość powiększenia czcionki). 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób niedosłyszących i audiodeskrypcję,
 • brakuje części opisów alternatywnych i tytułów do zdjęć i grafik,
 • część dokumentów posiada błędy w warstwie tekstowej, nie mogą być odczytywane przez programy dla osób niewidzących,

Sukcesywnie staramy się uzupełniać te braki. Treści są aktualizowane na bieżąco.

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Katarzyną Sikorą, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura postępowania odwoławczego 
Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, przekazuje, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Siedziba Fundacji Kultury Zbliżenia znajduje się w zabytkowym obiekcie: 
Nowa Synagoga w Gdańsku 
Organizujemy wydarzenia kulturalne zarówno w siedzibie Fundacji, jak i poza nią. 
W celu zwiedzania Nowej Synagogi należy skontaktować się z właścicielem obiektu – Żydowską Gminą Wyznaniową w Gdańsku. 
 
Nowa Synagoga w Gdańsku
ul. Partyzantów 7
80-254 Gdańsk

Zobacz na mapie

 

Nowa Synagoga

Otoczenie i wejście do budynku
Siedzibą Fundacji Kultury Zbliżenia w Gdańsku jest Nowa Synagoga – zabytkowy budynek. Znajduje się w Gdańsku Wrzeszczu, przy ul. Partyzantów 7.
 
Jak dotrzeć do Nowej Synagogi / Można do nas dojechać: 

mapa dojazdu do synagogi

źródło © CC BY-SA openstreetmap.org

Legenda
•    droga z SKM (kolor czerwony)
•    droga z Tramwajów (kolor niebieski)
•    droga z Autobusów (kolor żółty)

Kolejką SKM
(przystanek Gdańsk – Wrzeszcz), potrzebę pomocy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej można zgłaszać  pod numer  telefonu: 058 721-12-11 lub adres:
https://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/formularz-kontaktowy-dla-niepelnosprawnych

Większość taboru SKM jest udźwiękowiona. Dojście do Nowej Synagogi zajmuje około 10 minut.
UWAGA! Po drodze trzeba pokonać schody i krawężniki. Na peronie SKM jest dostępna winda. 

 

Tramwajem
(przystanek Jaśkowa Dolina ): 5, 6, 9, 12. Wszystkie tramwaje są niskopodłogowe i udźwiękowione.
Przewozy jednorazowe osób niepełnosprawnych przystosowanymi do tego celu mikrobusami prowadzi firma PKS Sp. z o.o. 3 Maja 12, 80-802 Gdańsk, telefon: 516 008 058, https://ztm.gda.pl/planowanie-podrozy/przewozy-jednorazowe-mikrobusami-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami,a,5756 

Dojście do Nowej Synagogi zajmuje około 4 minut.

UWAGA! Po drodze trzeba pokonać krawężniki.

 

Autobusem
(przystanek Jaśkowa Dolina): 115, 127, 162, 168, 199,  N4, N14. Wszystkie autobusy są niskopodłogowe i udźwiękowione. 

Dojście do Nowej Synagogi  zajmuje około 4 minut.

UWAGA! Po drodze trzeba pokonać krawężniki.

 

Samochodem
wokół Nowej Synagogi, przy ul. Partyzantów, znajdują się płatne miejsca parkingowe https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/strefa-platnego-parkowania,a,19

Odległość od budynku to około 50 metrów. Na każdym z tych parkingów jest jedno miejsce dla osoby z niepełnosprawnością. Drogi dojścia do budynku zawierają bariery architektoniczne. Polecamy parking w Centrum Handlowym Manhattan. 

 

Informacje dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Nowa Synagoga nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami (bariery architektoniczne, brak przystosowanych toalet). Zabytkowy charakter budynku uniemożliwia m.in. przebudowę klatki schodowej prowadzącej na pierwsze piętro i do toalety w piwnicy.

Informacje dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu

Obecnie nie oferujemy specjalistycznych urządzeń i rozwiązań przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku, nie mamy audioprzewodników. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, nie posiadamy pętli indukcyjnych.

Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia lub informacji – skontaktuj się z nami przed wizytą:

Udogodnienia:

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Czeka na nich miska z wodą.
 • Pomieszczenia na parterze są dostępne dla wózków inwalidzkich i dziecięcych.
 • Na parterze można skorzystać z szatni samoobsługowej.

Główne wejście do Nowej Synagogi prowadzi przez duże, ciężkie drewniane dwu skrzydłowe drzwi o szerokości 167 centymetrów (83,5 cm jedno skrzydło, klamka na wysokości 130 cm). Aby je otworzyć, trzeba mocno pchnąć do środka. Przy wejściu znajdują się schody.

Wejście dla uczestników, prowadzi przez nowe dwuskrzydłowe drzwi wyposażone w domofon i kamerę. Jedno skrzydło o wymiarach 90 cm  szerokości, drugie o wymiarach 30 cm szerokości. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Aby je otworzyć należy pociągnąć uchwyt klamki do siebie. Drzwi wyposażone w zamek magnetyczny z możliwością zdjęcia blokady. Przy wyjściu znajdują się dwa stopnie o wys. 17 cm i szerokości 90 cm.

Żeby dostać się do środka, trzeba pokonać schody prowadzące na parter.

Wymiary schodów:

 • Ilość stopni – 7
 • Szerokość – 168 cm
 • Wysokość poręczy – 92 cm
 • Wysokość stopnia – 17 cm

W budynku nie ma windy (ze względu na zabytkowy charakter obiektu). Aby dostać się na pierwsze piętro trzeba wejść po schodach.

Wymiary schodów:

 • szerokość – 168 cm,
 • wysokość poręczy – 92 cm,
 • ilość stopni – 24,
 • wysokość stopnia – 17 cm.

Jest możliwość pomocy lub wniesienia osoby na wózku, ale potrzeba taka musi być wcześniej zgłoszona (minimum dzień przed wizytą). Kontakt:

Toalety

W budynku znajdują się bezpłatne, oznakowane toalety w piwnicy. Nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu.

 

Co gdzie jest w Nowej Synagodze?

Parter

Na parterze znajduje się:

 • Galeria, w której prezentujemy nasze wystawy, a także organizujemy spotkania mierzy 84 m2, szerokość drzwi – 155 cm,
 • strefa odpoczynku (kanapa),
 • Stała wystawa
 • Przestrzeń modlitewna – 84 m2, drzwi o szerokości 94 cm, klamka na wysokości 100 cm)
 • biura,
 • samoobsługowa szatnia,
 • stanowisko ochrony. Osoby tu pracujące w razie potrzeby odpowiedzą na pytania i udzielą pomocy.  

Pierwsze piętro

Na 1 piętrze znajdują się:

 • Aula ze sceną, w której organizowane są imprezy kulturalne (koncerty, spotkania literackie, spektakle teatralne, warsztaty). Podczas wydarzeń zmienne jest natężenie światła i dźwięku. Wymiary - powierzchnia 226 m2, szerokość drzwi – 182 cm, klamka na wysokości 108 cm, wysokość siedzisk krzeseł – 52 cm. Sala mieści maksymalnie 180 osób. Nie ma na stałe wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, ale miejsca siedzące są „mobilne”. Krzesła można przestawić.
 • Dodatkowe pomieszczenia to:
 • biura

Na pierwszym piętrze nie można spożywać posiłków i napojów.

Piwnice

W piwnicy znajduje się toaleta, do której jest zejście po schodach bez poręczy.

 szerokość – 168 cm,

 • wysokość poręczy – 92 cm,
 • ilość stopni – 24,
 • wysokość stopnia – 17 cm.

Wstęp na imprezy

Wstęp na część organizowanych przez nas imprez  jest bezpłatny, a na niektóre wydarzenia należy kupić bilet. Informacje o biletach można znaleźć na fanepagu Festiwalu https://www.facebook.com/festiwalzblizenia lub Fundacji https://www.facebook.com/zblizeniadsa